Wynajem kortów

LATO

Rezerwacja kortów latem – tel. 602 391 231 (korty otwarte)

ZIMA
Rezerwacja kortów zimą – tel. 507 361 282 (balon) + www.twojtenis.pl