RODO

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywa.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będzie Sekcja Piłki Nożnej Klubu Sportowego NADWIŚLAN Kraków.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane między innymi, aby:

  • dzieci i młodzież oraz osoby pełnoletnie mogły uczestniczyć w meczach, sparingach, turniejach, wyjazdach klubowych.
  • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam na ocenę naszej pracy.
  • zgłaszać zawodników do MZPN, aby dzieci i młodzież oraz osoby pełnoletnie mogły uczestniczyć w rozgrywkach.
  • numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów są nam niezbędne w celu stałego kontaktu dotyczącego treningów, płatności oraz w przypadku, gdy dziecko dozna urazu.
  • mieć możliwość umieszczania informacji z przebiegu zajęć oraz zawodów sportowych na stronie www oraz na materiałach zachęcających do uczestnictwa w zajęciach Sekcji Piłki Nożnej NADWIŚLAN Kraków.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Małopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej, lekarzowi medycyny sportu.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Mają Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw.