Sprawozdanie z konferencji „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”

„Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”
Konferencja skierowana do trenerów, instruktorów sportowych i nauczycieli współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. w ramach klubów sportowych, Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych.
18 stycznia (czwartek) 2018 r., godz. 8.45
Mała Hala Tauron Areny Kraków, ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków
Sesja I
9.00– 9.30
Wykład Inauguracyjny
Rozwój i dojrzewanie
dr hab. n. med. Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ, Konsultant Wojewódzki w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Sytuacje kryzysowe, którym mogą towarzyszyć depresje:
– okres dojrzewania
– przełomy okołoporodowe
– okres starczy

Okres przebywania w instytucjonalnej opiece (domy dziecka) – POWYŻEJ 6 MIESIĘCY -może być znaczącym ryzykiem późniejszych zaburzeń więzi i problemów emocjonalnych.

Do 2030r depresja będzie najistotniejszym problemem zdrowotnym w krajach rozwiniętych. Do 2020r wg WHO zaburzenia neuro-psychiczne będą pierwszym z 5-ciu najczęstszych chorób, przyczyn zgonów i niepełnosprawności wśród dzieci.

Psychoterapia korzystnie wpływa na około 70% pacjentów w wieku rozwojowym.

9.30– 10.10
Czy warto ryzykować z „dopalaniem” w sporcie? Niebezpieczeństwa używania suplementów diety, odżywek, substancji psychoaktywnych przez sportowców
dr. n. med. Piotr Hydzik – kierownik Kliniki Toksykologii Collegium Medicum UJ.
Doping w sporcie – celowe lub nieumyślne użycie przez sportowca substancji lub metod zabronionych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOI)
WADA – Światowa Agencja Antydopingowa (World Anti – Doping Agency)
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization)

10.10– 10.40
Picie alkoholu wśród dzieci i młodzieży – diagnoza i interwencje Jolanta Ryniak – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje w Centrum Dobrej Terapii.
Dojrzewanie to jeden z najbardziej radykalnych okresów rozwojowych.
Uzależnienia w wieku rozwojowym (wśród nastolatków) są najszybciej narastającym problemem zdrowotnym.
Czynniki ryzyka rozwoju uzależnień (m.in.):
– traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa
– nadmierna / niewystarczająca opieka rodziców, słabe więzi rodzinne
– predyspozycje osobowościowe
– trudne doświadczenia w relacjach z rówieśnikami
– niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości

MODEL WCHODZENIA W UZALEŻNIENIE:

Nigdy nie pijący alkoholu / bez zachowań nałogowych

Myślenie o rozpoczęciu picia alkoholu i / lub brania narkotyków i / lub zachowaniach nałogowych

Eksperymentowanie
DORASTANIE ↓
DOROSŁOŚĆ Regularne picie alkoholu

UZALEŻNIENIE

 

Sesja II
11.20– 11.50
Specyfika współczesnej sceny narkotykowej w Polsce. Nowe Substancje Psychoaktywne i tradycyjne narkotyki
Bartosz Michalewski – pracownik serwisów redukcji szkód, terapeuta. Drop-in i Poradnia MONAR w Krakowie
Narkotyki – substancje psychoaktywne, które są nielegalne
• KANABINOIDY – np. marihuana, haszysz, THC
• STYMULANTY – np. amfetamina, kokaina, metaamfetamina, extazy, mefedron
• IPIATY, OPIOIDY – np. heroina, kompot (tzw. polska heroina, kodeina, tramadol, morfina
• PSYCHODELIKI – substancje halucynogenne, np. LSD, grzyby
• BENZODAZEPINY, BARBITURANY – np. substancje nasenne, klonazepan, diazepan, relanium, luminal
11.50 – 12.20
Nowe Substancje Psychoaktywne co warto wiedzieć?
asp. szt. Robert Bretner – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Atrakcyjność towaru – narkotyki to marketing, najłatwiej dotrzeć do młodych ludzi.

Struktura grupy przestępczej:

1) szef grupy przestępczej

organizator (łącznik)

chemik

laboratorium (pracownicy)

hurtownicy

„dealerzy”

2) marketingowcy, dział handlowy, psychonauci (odpowiedzialni za wprowadzanie nowych substancji)

 

12.20 – 12.50
Cyberprzemoc – cyberprzestępstwa – współczesność dzieci i młodzieży
kom. Wojciech Chechelski – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Zagrożenia związane z cyberprzestrzenią:
– cyberbullying (prześladowanie innych osób z wykorzystaniem internetu)
– child grooming (uwodzenie dzieci)
– cyberprostytucja
– pedofilia
– sexting
– przestępstwa z nienawiści
– stalking

Niebezpieczeństwa:
– próby samobójcze
– substancje psychoaktywne
– podszywanie się
– publikacja kompromitujących materiałów, zdjęć, filmów
– gry online / offline
– demoralizowanie
– nagrywanie z ukrycia
– hazard online
– serwisy prześmiewcze
– choroba e-lokomocyjna

Cyberprzemoc:
– groźby karalne
– zmuszanie do określonego zachowania
– uporczywe nękanie (stalking)
– wykorzystywanie wizerunku
– pomówienia, zniewaga

DYZURNET.PL – strona internetowa, na której można zgłaszać sytuacje problemowe
tel. 116 111 – telefon zaufania dla dzieci
tel. 800 100 100 – telefon zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Sesja III
13.40 – 14.10
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością – odpowiedzialność prawna nieletnich
kom. Katarzyna Cygal – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Nieletni:
a) w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnim jest osoba do 18 roku życia, przy czym dolna
granica wieku nie jest określona;
b) w sprawach o popełnienie czynu karalnego nieletnim jest osoba między 13. a 17. rokiem życia (osoba,
która popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 roku życia odpowiada jak dorosły);
c) w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych (orzeczonych wcześniej w
stosunku do osób opisanych w pkt a i b) – do ukończenia 21 lat życia.

14.10 – 14.40
Interwencja kryzysowa – dziecko w rodzinie (alkohol, przemoc, nadużycia seksualne)
Krzysztof Malec – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej – zapewnia całodobową pomoc psychologiczną dla osób znajdujących się w kryzysach psychicznych

Cechy interwencji kryzysowej:
– całodobowa
– bezpłatna
– nie ma obowiązku wcześniejszej rejestracji
– każdy ma prawo do zachowania anonimowości
– ma interdyscyplinarny charakter

Pomoc dla osób, które:
– doświadczyły szczególnie traumatycznego zdarzenia (np. gwałt, nadużycie seksualne, przemoc, śmierć bliskiej osoby, samobójstwo, itp.)
– nie radzą sobie z procesem transformacji
– nie radzą sobie z codziennym życiem

KRYZYS – sytuacja, w której człowiek realizując ważne cele życiowe napotyka na trudności i nie jest ich w stanie rozwiązać posługując się znanymi sobie sposobami

Funkcje rodziny:
– prokreacja – zapewnienie bezpieczeństwa – wychowawcza

14.40 – 15.10
Sport w psychiatrii dziecięcej
Bartłomiej Taurogiński – lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży; Oddział Kliniczny Psychiatrii
Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Sport w dzieciństwie pomaga w rozwoju:
– współpracy
– wytrwałości
– pewności siebie
– budowania motywacji
– oddziałuje na życie psychiczne (pomaga radzić sobie z lękiem i stresem)

Sport może też utrudniać:
– stosunek do wygranej (tylko wygrana się liczy)
– rozwój zaburzeń odżywiania
– problem używania środków dopingujących
– emocjonalne opracowanie rywalizacji (tzw. stres rywalizacyjny)

15.10 – 15.30
Dyskusja, zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów.

 

27746385_10215773379388559_1145053393_o