Regaty o Błękitną Wstęgę Wawelu oraz XIII Memoriał Sorego

Zapowiedź Regat Kajakowych 2018

O BŁĘKITNA WSTĘGĘ WAWELU oraz XIII Memoriał SOREGO

1.CEL : popularyzacja kajakarstwa i propagowanie sportowego trybu życia w mieście, sprawdzenie stanu wyszkolenia zawodników, przypomnienie postaci Stanisława Zimnego ,jako zawodnika ,oddanego klubowi działacza, powszechnie szanowanego SOREGO mieszkańca dzielnicy VII

2.MIEJSCE TERMIN,

– rzeka  Wisła na odcinku :Klasztor Norbertanek –Przystań kajakowa KS Nadwiślan ul. Kosciuszki 16 w dniu 01.09.2018 /sobota/

3.Organizator  –

 KS „NADWIŚLAN Kraków Sekcja Kajakowa ul. Kościuszki 16 tel 12 422 32 69, 12 422 21 22, fax 12 422 74 19.

Wyścigi memoriałowe finansuje rodzina Sorego.

 

4.UCZESTNICTWO :

-Zawodnicy mają prawo startu w 2 –ch konkurencjach plus wyścig memoriałowy

-do konkurencji kluby mogą zgłaszać dowolną liczbę zawodników


5.KONKURENCJE 

-wyścigi krótkie na dystansie 500 m ,

Mężczyźni K-1

Juniorzy młodsi K1,K2,C1

Juniorki Młodsze K1,K2,C1

Młodzicy K1,K2,C1,

Młodziczki K1,K2

Dzieci chłopcy K1,K2,C-1,

Dzieci dziewczynki K1,K2

Weterani Open K1,K2

wyścigi memoriałowe na dystansie 2 km / tylko na jedynkach /

Mężczyźni, Kobiety, Juniorzy młodsi, Juniorki młodsze, Młodzicy, Młodziczki,

 

6. Zgłoszenia i Losowanie :

– na obowiązujących drukach z listami zbiorczymi należy przesłać pocztą na adres 30-115 Kraków ul. Kościuszki 16 do dnia 25.08.2018, lub potwierdzić telefonicznie lub e-mail tylek.andrzej@interia.pl

Losowanie w dniu 26.08.2018 o godzinie 18.00 na przystani ul .Kościuszki 16

 

7.Nagrody  – za 3 pierwsze miejsca zawodnicy otrzymają medale i nagrody rzeczowe, w konkurencjach jedynek, za 3 pierwsze miejsca w wyścigach memoriału zawodnicy otrzymają nagrody ufundowane przez rodzinę Sorego

 

8.Opłaty :

– nie pobieramy opłat startowych
– wadium za protest 100zł

 

9.RÓŻNE :

– regaty rozgrywane będą w oparciu o regulamin PZKaj

– odprawa kierowników drużyn 01.09 .2018 o godzinie 10.00 na przystani kajakowej KS Nadwislan ul. Kościuszki 16

– numery startowe zabezpieczają organizacje zgłaszające

– zawodnicy w kategorii dzieci startują w kamizelkach asekuracyjnych

– zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie i muszą być ubezpieczeni

– obsługę sędziowską zapewnia Kolegium Sędziów Małopolskiego OZK-aj

– start do pierwszego wyścigu godz. 11.00

– przewidziano posiłek dla uczestników

– wszystkie łodzie winny posiadać zabezpieczenie przed zatonięciem

– w przypadku małej ilości osad w konkurencji istnieje możliwość łączenia wyścigów

– w innych sprawach dotyczących zawodów decyduje organizator regat