Regaty „Błękitna Wstęga Wawelu” oraz „Memoriał Sorego”

ZAPOWIEDŹ REGAT KAJAKOWYCH o „Błękitną Wstęgę Wawelu” i XI Memoriał SOREGO

  1. CEL REGAT

Popularyzacja kajakarstwa w mieście Krakowie

  1. ORGANIZATOR

Klub sportowy KS „Nadwislan”-Kraków

  1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

10 września 2016 Kraków , rzeka Wisła – na odcinku 75,7 km do 76,5 km .

  1. KONKURENCJE

„Wstęga Wawelu”- wyścigi na 500m

Mężczyźni – K-1 ,K-2
Juniorzy mł. –  K-1
Juniorki open – K-1
Młodzicy – K-1,K-2,C-1,C-2
Młodziczki – K-1,K-2,C-1
Dzieci chłopcy – K-1,K-2,C-1
Dzieci dziewczyny – K-1,K-2
Weterani – K-1

Memoriał SOREGO – WYŚCIGI NA 2 KM

Mężczyźni – K-1
Juniorzy mł. – K-1
Juniorki mł. – K-1
Młodzicy – K-1,C-1
Młodziczki – K-1,C-1
Dzieci chłopcy – K-1,C-1
Dzieci dziewczyny – K-1
Weterani – K-1

Kluby mogą zgłosić dowolną liczbę zawodników
Zawodnicy mogą startować w 2 konkurencjach oraz w jednej konkurencji memoriałowej

  1. UCZESTNICTWO

W regatach mogą startować zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie i zdolności pływackie potwierdzone odpowiednim wpisem do legitymacji zawodniczej

  1. ZGŁOSZENIA I LOSOWANIE

Zgłoszenia i losowanie odbędzie się na przystani kajakowej KS”Nadwiślan” o godzinie 9 00 , 10 września 2016 .

  1. NAGRODY

Zawodnicy za zajęcie I , II ,III miejsca otrzymują nagrody

  1. ODPRAWA I SPRAWY TECZNICZNE

Odprawa kierowników ekip i komisji sędziowskiej odbędzie się o godzinie 9 00 przy ul.Kościuszki 16 w Krakowie na przystani kajakowej

Pierwszy wyścig rozpocznie się o godzinie 11 00

Zakończenie i rozdanie nagród przewidujemy na godzinę 14 00

  1. SPRAWY RÓŻNE

Numery startowe zapewniają organizacje zgłaszające

Zawodnicy w kategorii dzieci muszą startować w kapokach

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i muszą być ubezpieczeni

Program regat będzie wydany na odprawie technicznej

W sprawach spornych decyduje regulamin PZKaj lub organizator regat